Osobne pomieszczenia poradni dzieci zdrowych w sposób komfortowy zapewniają bezpieczeństwo szczepień ochronnych.