Informujemy, że wznawiamy pobór materiału do badań sanitarno-epidemiologicznych na nosicielstwo Salmonella/Shigella od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy gab. zabiegowego.