Z przyjemnością informujemy, że od 4 stycznia 2021 roku otwieramy na nowo filię Kliniki Zdrowia w Kębłowie.
Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego preferowane nadal będą teleporady a przyjęcia osobiste pacjentów jedynie na zaproszenie lekarza, z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Zapraszamy ponownie.