Sierpień 23, 2020

Jakie badania wykonuje się z zakresu medycyny pracy?

Nim rozpoczniemy wykonywanie obowiązku w nowym miejscu lub na nowym stanowisku powinniśmy wykonać badania medycyny pracy. Są one obowiązkowe dla wszystkich osób, które podejmują zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Kiedy musimy je wykonać? Jak wygląda to badanie i co wchodzi w jego skład?

 Jakie rodzaje badań okresowych wyróżniamy?

Kodeks pracy nakłada na pracodawców obowiązek poddania pracowników badaniom lekarskim. Według przepisów zawartych w art. 229 KP pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego.

 Badania z zakresu medycyny pracy dzielimy na:

  • wstępne (gdy rozpoczynamy pracę w nowym miejscu, zmieniamy stanowisko pracy),
  • okresowe (ich częstotliwość zależy od rodzaju stanowiska oraz tego na jakie szkodliwe czynniki byliśmy narażeni)
  • kontrolne (gdy jesteśmy niezdolni do pracy przez co najmniej 30 dni), a o ich konkretnym charakterze decyduje to, jaką pracę będziemy wykonywać.

 Na badania medycyny pracy mogą być wysłani również uczniowie i studenci, pracujący w zawodach, w których mogę być narażani na szkodliwe oraz uciążliwe dla zdrowia czynniki. Do lekarza medycyny pracy zostaniemy skierowani również gdy ubiegamy się pozwolenie na broń. Gdy podejmujemy pracę związaną z kontaktem z żywnością (np. w restauracji czy kawiarni) będziemy skierowani również na badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 Pamiętajmy, że koszt badań medycyny pracy ponosi pracodawca. Nawet jeśli musimy zapłacić gotówką na miejscu za badania, weźmy ze sobą dane firmy, która nas zatrudnia (NIP, pełna nazwa, adres), i poprośmy o fakturę.

 Czego możemy się spodziewać podczas badania?

 Podczas badania medycyny pracy lekarz przeprowadzi z nami krótki wywiad, w którym możemy być spytani o przebyte choroby, zarówno przez nas, jak i członków naszej rodziny, a także korzystanie z używek – palenie papierów, picie napojów zawierających kofeinę i alkohol. Lekarz spyta też o przyjmowane na stałe leki oraz zabiegi i operacje, jakim poddaliśmy się w ostatnich latach. Może nas czekać również pomiar ciśnienia krwi czy osłuchiwanie serca i płuc. Jeśli czeka nas wielogodzinna praca przed komputerem zostanie nam zbadany wzrok u okulisty. Gdy okaże się, że potrzebujemy okularów do pracy dostaniemy odpowiednie skierowanie, a pracodawca pokryje częściowo koszt ich zakupu. Przy stanowiskach, w których jesteśmy szczególnie narażani na stres (np. stanowiska kierownicze) może być też wykonane badania serca. Gdy przyjdzie nam pracować na wysokościach (np. na budowach), musimy wykonać badania wysokościowe. Lekarz może zlecić również przeprowadzenie badania krwi, min. morfologii, OB, a w przypadku pracy z chemikaliami także  ALAT, ASPAT, pomiar glukozy, a także badanie ogólne moczu i inne zależne od warunków pracy. W niektórych przypadkach konieczna będzie także spirometria (nurkowie, służby ratownicze) oraz rtg płuc. 

Nie powinniśmy bagatelizować badań z zakresu medycyny pracy. Może się okazać, że przy pozornie rutynowym badaniu, ujawnią się ważne czynniki ryzyka czy choroby, które będą wymagały dalszego leczenia. Szczera rozmowa z lekarzem może nam uratować zdrowie, a nawet życie.