Informujemy, że szczepienia ochronne p/COVID- 19 będą nadal wykonywane w Kębłowie.