Kontakt

Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Zdrowia Piotr Pelcer

ul. Młyńska 7
84-242 Luzino
woj. pomorskie


kierownik zakładu:
lek. med. Piotr Pelcer

 

Tel: 58 678 20 85,

58 678 20 13,

58 736 20 65 - NOWY NR TELEFONU DO PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ

 

Fax: 58 678 20 13

E-mail: noz_luzino@interia.pl


NIP: 588 126 35 63

REGON:191238236

Klauzula INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Piotr Pelcer, ul. Młyńska 7, 84-242 Luzino, tel: 58 678 20 85, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Grzegorz Wąsacz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel przetwarzania danych

Świadczenie usług medycznych

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. c)  oraz art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z  przepisami polskich ustaw z obszaru prawa medycznego, pozostających w związku z celami zdrowotnymi przetwarzania, w szczególności Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Odbiorcy danych

Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej przechowywane są przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

2) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

3) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

4) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

5) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Uprawnienia osoby fizycznej

1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

2. Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO)

3. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)

Część uprawnień nie znajduje zastosowania w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę.

Wnoszenie skarg

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zaś osoba, której dane dotyczą jest zobligowana do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości uzyskania świadczenia.