Medycyna pracy

Odsłony: 30344

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego, zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Pracy z dnia 16.03.2020 r., zawieszamy przeprowadzanie badań z zakresu medycyny pracy do czasu odwołania stanu zagrażenia epidemicznego.

 

 

 

 

Medycyna pracy:

* Lek. med. Leszek Kaczmarek - cały zakres medycyny pracy łącznie z prawem jazdy zawodowym

przyjęcia: piątki od 8.00 do ostatniego umówionego wcześniej pracownika (obowiązuje wcześniejsza rejestracja)

* Lek. med. Piotr Pelcer - książeczki sanepid, orzeczenia o zdolności do kierowania pojazdami i przedłużanie praw jazdy

przyjęcia wtorki 17.00-17.30, w inne dni na zapytanie

 

Wszelkie informacje oraz możliwość umówienia się na wizytę:

(poniedziałek-piątek w godzinach 08.00-13.00)

-pani Iwona Galant

tel. 58 678 20 85 lub 58 678 20 13 wew 33

 

 


Poradnia Medycyny Pracy

W ramach poradni medycyny pracy świadczymy profilaktyczną opiekę medyczną zgodnie z zapisami ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27.06.1997 r. - Dz. U. z 1997r. Nr 96 poz 593.

Na podstawie skierowań pracodawców wykonujemy badania medycyny pracy i wydajemy orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych na określonym stanowisku pracy.

Badania profilaktyczne obejmują:

Skierowanie na badania profilaktyczne

Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę. Jest to dokument przechowywany w dokumentacji medycznej pacjenta, informuje on o narażeniach i czynnikach szkodliwych, występujących na stanowisku pracy.
Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno: