Akcje profilaktyczne

Program profilaktyki raka piersi (etap podstawowy i pogłębionej diagnostyki)

Odsłony: 4449
Realizuje Szpital Specjalistyczny w Wejherowie, ul Jagalskiego 10 - Pracownia Mammografii tel. 058 57 27 379
Poniedziałek, środa, czwartek, piątek : 8.00 -13.00
Wtorek : 8.00 -18.00
Populacja objęta programem - kobiety w wieku od 50 -69 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy bądź otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.
Programem nie mogą być objęte kobiety, u których wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe w piersi.