Kontakt

Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Zdrowia Piotr Pelcer

ul. Młyńska 7
84-242 Luzino
woj. pomorskie


kierownik zakładu:
lek. med. Piotr Pelcer

 

Tel: 58 678 20 85,

58 678 20 13,

58 736 20 65 -  NR TELEFONU DO PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ

667 357 613  - NOWY NR TELEFONU DO PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ !!

 

 

Fax: 58 678 20 13

E-mail dla pacjentów: rejestracja@osrodekzdrowia-luzino.pl 

E-mail dla kontrahentów : noz_luzino@interia.pl


NIP: 588 126 35 63

REGON:191238236

Zaproszenie na badania proflaktyczne

W imieniu Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zapraszamy pacjentów urodzonych w latach 1957, 1962, 1967, 1972, 1977 i zapisanych do Ośrodka Zdrowia w Luzinie na badania profilaktyczne w ramach kolejnej edycji Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia. Wykonujemy badania poziomu cukru i pełny lipidogram we krwi. Więcej informacji w zakładce >> akcje profilaktyczne.

Zapraszamy! Kolejna szansa pojawi się dopiero za pięć lat.

Informacja dla pacjentów szczepienia HPV

Z przyjemnością informujemy, iż NZOZ Ośrodek Zdrowia Piotr Pelcer drogą konkursu został wybrany na realizatora gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Luzino na lata 2010-2014” finansowanego przez Urząd Gminy w Luzinie.

Ośrodek Zdrowia  będzie realizował szczepienia profilaktyczne przeciwko rakowi szyjki macicy-wirus HPV (typ 6, 11, 16, 18) na lata 2011-2012 przeznaczone dla dziewcząt w wieku 13 lat,  zameldowanych na stałe na terenie gminy Luzino.

 

Zaproszenie na badania

Informujemy, iż NZOZ Ośrodek Zdrowia Piotr Pelcer w dniach od 01 do 30 listopada br. uruchamia program "Profilaktyka raka gruczołu krokowego" mający na celu wczesne wykrywanie nowotworów gruczołu krokowego.

Akcja skierowana jest dla mężczyzn powyżej 50 roku życia (a w rodzinach, w których występowały przypadki raka gruczołu krokowego już powyżej 45 roku życia).

Osoby zainteresowane zapraszamy do Ośrodka Zdrowia na oznaczenie poziomu PSA we krwi, koszt badania to 20 zł, które można wykonać w gabinecie zabiegowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 08.45.

 Prostata niewielki gruczoł może być źródłem ogromnych problemów, zwykle rozpoczynają się one po pięćdziesiątce i zamieniają w mękę życie wielu mężczyzn – tych którzy wzbraniają się przed wizytą u lekarza.

Z wiekiem gdy w organizmie mężczyzny zmniejsza się produkcja męskich hormonów  – androgenów , gruczoł zaczyna się powiększać. Powoduje to ucisk na cewkę moczową  i zwężenie jej światła. To główny powód przy oddawaniu moczu. W skrajnych przypadkach może nawet całkowicie dojść do zatrzymania  moczu. Rozrośnięty stercz utrudnia całkowite wypróżnienie  pęcherza moczowego. Zaleganie w nim moczu może być przyczyną nawracających infekcji, a w dalszej konsekwencji prowadzić do zaburzenia pracy nerek. Większość przypadków łagodnego rozrostu  prostaty  można poprzestać na leczeniu farmakologicznym. Gdy zmiany są bardzo zaawansowane, konieczna może być interwencja chirurgiczna.

Należy liczyć się z tym, że łagodny rozrost gruczołu krokowego może dotknąć każdego mężczyznę po przekroczeniu odpowiedniego wieku, dodatkowo sprzyja temu otyłość i dieta obfitująca w tłuszcze. Obowiązują więc podobne zasady profilaktyki, jak przy wielu innych chorobach: zdrowa dieta, ruch, kontrola wagi.


Komunikat POW NFZ w Gdańsku

Komunikat POW NFZ w Gdańsku

 

Informujemy, iż z dniem 29 lutego 2012 r. nastąpi zakończenie działalności Punktu Obsługi Ubezpieczonych w Wejherowie. Zakończenie obsługi Świadczeniobiorców nastąpi w dniu 10 lutego 2012 r.

Sprawy dotychczas rozpatrywane w w/w Punkcie zostaną przeniesione do pozostałych placówek oraz delegatury POW NFZ w Słupsku.

 

Informacja dla pacjentów chcących skorzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych

Szanowny Pacjencie,

zgodnie z wytycznymi NFZ jesteście Państwo zobligowani do przedstawiania aktualnego dokumentu ubezpieczenia przy każdorazowej rejestracji do lekarza rodzinnego POZ jak również lekarza specjalisty.

Zapamiętaj,

że dokument ubezpieczenia jest podstawą wszelkich bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. W przeciwnym wypadku Pacjent ponosi koszty leczenia.

(Art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

 

Poniżej przedstawiamy Państwu obowiązujące dokumenty ubezpieczenia.

 

Dokument ubezpieczenia stanowi:

 

1. Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:

- druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę lub

- aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub

- legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką

2. Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

- aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

- w przypadku włączenia do ubezpieczenia członka rodziny zaświadczenie z ZUS o objęciu ubezpieczeniem członka rodziny

3. Dla osoby ubezpieczonej w KRUS:

- legitymacja KRUS lub

- dowód wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie społeczne

4. Dla emerytów i rencistów:

- legitymacja emeryta lub rencisty lub aktualny odcinek emerytury lub renty

5. Dla osoby bezrobotnej:

- aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy

6. Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie:

- umowa zawarta w NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki

7. Osoba ubezpieczona jako członek rodziny (np. uczeń, student, niepracujący małżonek):

- dla członków rodziny: ZCZA, ZCNA (włączenie do ubezpieczenia członków rodziny) wraz z aktualnym drukiem RMUA osoby ubezpieczającej.

*w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia: jeżeli nie są ubezpieczeni przez rodziców: legitymacja studencka wraz z zaświadczeniem z uczelni o objęciu przez uczelnie ubezpieczeniem zdrowotnym.

8. Dla osoby z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego korzystającej z opieki zdrowotnej podczas pobytu w Polsce na podstawie przepisów o koordynacji :

- formularze z serii E lub

- Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lubCertyfikat

Ważność dokumentu ubezpieczenia

Ważność dokumentu ubezpieczenia obejmuje miesiąc, w którym zostało wystawione potwierdzenie ubezpieczenia oraz kolejny miesiąc - jako objęty 30-dniowym uprawnieniem do świadczeń w przypadku utraty ubezpieczenia zdrowotnego.

Wyjątkami od tej zasady są:

- legitymacja emeryta - ważna bezterminowo,

- zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego - do końca terminu ważności,

- decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy - ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji.