Kontakt

Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Zdrowia Piotr Pelcer

ul. Młyńska 7
84-242 Luzino
woj. pomorskie


kierownik zakładu:
lek. med. Piotr Pelcer

 

Tel: 58 678 20 85,

58 678 20 13,

58 736 20 65 -  NR TELEFONU DO PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ

667 357 613  - NOWY NR TELEFONU DO PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ !!

 

 

Fax: 58 678 20 13

E-mail dla pacjentów: rejestracja@osrodekzdrowia-luzino.pl 

E-mail dla kontrahentów : noz_luzino@interia.pl


NIP: 588 126 35 63

REGON:191238236

Co mi się należy-vademecum NFZ

Szanowni Państwo,

poniżej podajemy link do strony internetowej NFZ, na której znajdziecie Państwo informator o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - VADEMECUM 2009.

www.nfz-gdansk.pl/swiadczeniodawcy/umowy/2009/2009-09-07_vademecum_2009.pdf

Informujemy także, iż w rejestracji Ośrodka Zdrowia znajduje się egzemplarz VADEMECUM 2009 do wglądu.

Nowy ambulans

Drodzy Pacjenci,

z przyjemnością informuję, iż NZOZ Ośrodek Zdrowia w Luzinie zakupił  nowy ambulans marki FORD Galaxy

wraz z wyposażeniem podnoszącym komfort transportu medycznego.

 

kierownik Piotr Pelcer

Profile badań

Profile badań

  Nie czekaj na uzyskanie skierowania. Wyprzedź chorobę-zrób sobie wyniki .

Proponujemy Państwu podstawowe profile związane z najczęstszymi problemami zdrowotnymi i profilaktyką zdrowotną. Przy wyborze określonego profilu należy pamiętać o istnieniu szeregu badań dodatkowych pomocnych w diagnozowaniu i monitorowaniu schorzeń. Profile należy traktować jedynie jako propozycję doboru analiz, a w razie szczegółowych badań należy skontaktować się z lekarzem.


1. Profil ogólny – 95,00 zł.

 • Morfologia krwi obwodowej z różnicowaniem leukocytów

 • Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

 • Badanie ogólne moczu

 • Elektrolity w surowicy (sód, potas, chlorki)

 • Profil lipidowy (cholesterol, triglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL)

 • Glukoza we krwi


  2. Profil wątrobowy – 119,00 zł.

 • Aminotransferaza alaninowa (ALT)

 • Aminotransferaza asparaginianowa (AST)

 • Fosfataza alkaliczna (ALP)

 • Bilirubina całkowita

 • Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)

 • Antygen HBs (HBsAg)

 • Przeciwciała przeciw HCV (anty-HCV)


  3. Profil nerkowy – 42,00 zł.

 • Badanie ogólne moczu

 • Sód w surowicy

 • Potas w surowicy

 • Mocznik w surowicy

 • Kreatynina w surowicy

 • Kwas moczowy w surowicy

 • Białko całkowite w surowicy


  4. Profil kostny – 26,00 zł.

 • Wapń w surowicy

 • Fosforany w surowicy

 • Fosfataza alkaliczna (ALP)


5. Profil trzustkowy – 24,00 zł.

 • Amylaza w surowicy

 • Amylaza w moczu

 • Glukoza we krwi


  6. Profil alergiczny – 490,00 zł.

 • Immunoglobuliny E całkowite (IgE)

 • Morfologia krwi obwodowej z różnicowaniem leukocytów

 • Panele alergenów (oddechowych, pokarmowych, pediatrycznych)


7. Profil reumatyczny – 87,00 zł.

 • Morfologia krwi obwodowej z różnicowaniem leukocytów

 • Białko C-reaktywne (CRP)

 • Czynnik reumatoidalny (RF)

 • Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

 • Odczyn Waalera-Rosego

 • Kwas moczowy w surowicy


  8. Profil tarczycowy – 42,00 zł.

 • Hormon tyreotropowy (TSH)

 • Tyroksyna wolna (fT4)


- Profil tarczycowy rozszerzony – 147,00 zł.

 • Hormon tyreotropowy (TSH)

 • Tyroksyna wolna (fT4)

 • Trijodotyronina wolna (fT3)

 • Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (anty-TPO)

 • Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (anty-TG)


  9. Ocena czynników ryzyka miażdżycy – 42,00 zł.

 • Profil lipidowy (cholesterol, triglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL z oznaczaniem HDL i LDL metodami bezpośrednimi)

 • Homocysteina


  10. Profil sercowy – 28,00 zł.

 • Kinaza fosfokreatynowa (CK)

 • Elektrolity w surowicy (sód, potas, chlorki)

 • Troponina


  11. Profilaktyka ciąży – 414,00 zł.

 • Morfologia krwi obwodowej

 • Glukoza we krwi

 • Badanie ogólne moczu

 • Profilaktyka zespołu TORCH

   a. Przeciwciała przeciw Toxoplasma gondii klasy IgG (Toxo G)

   b. Przeciwciała przeciw Toxoplasma gondii klasy IgM (Toxo M)

   c. Przeciwciała przeciw wirusowi różyczki klasy IgG (Rubella G)

   d. Przeciwciała przeciw wirusowi różyczki klasy IgM (Rubella M)

   e. Przeciwciała przeciw CMV klasy IgG (CMV G)

   f. Przeciwciała przeciw CMV klasy IgM (CMV M)


  12. Profil kobiety w ciąży – 30,00 zł.

 • Morfologia krwi obwodowej

 • Badanie ogólne moczu

 • Glukoza we krwi


  13. Profil przy antykoncepcji hormonalnej –91,00 zł.

 • Aminotransferaza alaninowa (ALT)

 • Aminotransferaza asparaginianowa (AST)

 • Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)

 • Fosfataza alkaliczna (ALP)

 • Bilirubina całkowita

 • Profil lipidowy (cholesterol, triglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL)

 • Czas protrombinowy (PT)


  14. Profil małego dziecka – 51,00 zł.

 • Morfologia krwi obwodowej z różnicowaniem leukocytów

 • Badanie ogólne moczu

 • Białko C-reaktywne (CRP)

 • Badanie parazytologiczne kału


  15. Profil kobiety po 40 roku życia – 198,00 zł.

 • Profil ogólny

 • Wapń w surowicy

 • Fosforany w surowicy

 • Magnez w surowicy

 • Kwas moczowy w surowicy

 • Estradiol

 • Hormon folikulotropowy (FSH)

 • Hormon tyreotropowy (TSH)


  16. Profil mężczyzny po 40 roku życia – 157,00 zł.

 • Profil ogólny

 • Antygen swoisty dla stercza (PSA)

 • Kwas moczowy w surowicy

 • Hormon tyreotropowy (TSH)Informacja dla pacjentów LUX MED

Drodzy Pacjenci,

z przyjemnością informuję, iż NZOZ Ośrodek Zdrowia w Luzinie nawiązał współpracę z firmą LUX MED w zakresie medycyny pracy.

 

Kierownik Piotr Pelcer

Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia dla pacjentów

Informacja NFZ dla pacjentów

 

Zmiana zasad zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny zarejestrowanych wUrzędzie Pracy

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż od dnia 1 stycznia 2009 r. status członka rodziny osoby ubezpieczonej nie zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby bezrobotnej [art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Z 2008 r. nr 164, poz. 1027) w brzmieniu wprowadzonym nowelizacją powyższej ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz. U. Nr 166, poz. 1172)]. Zatem od 1 stycznia 2009 r. osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu bycia osobą bezrobotną.

Stosownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego powinien dokonać właściwy Urząd Pracy. W konsekwencji powyższego osoba taka powinna zostać wyrejestrowana z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.

Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy, które do 31 grudnia 2008 r. były zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny z dniem 1 stycznia 2009 r. przestają z mocy prawa być osobami ubezpieczonymi zdrowotnie.

W przypadku niezgłoszenia ich do ubezpieczenia zdrowotnego przez Urząd Pracy, osoby te utracą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dniem 30 stycznia 2009 r.

Wyjaśniamy, iż powyższa zmiana dotyczy tylko członków rodziny zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Urzędzie Pracy. Pozostałe osoby nadal mogą pozostać zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny.

 

Więcej artykułów…

 1. Rehabilitacja
 2. Co nowego?