Kontakt

Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Zdrowia Piotr Pelcer

ul. Młyńska 7
84-242 Luzino
woj. pomorskie


kierownik zakładu:
lek. med. Piotr Pelcer

 

Tel: 58 678 20 85,

58 678 20 13,

58 736 20 65 -  NR TELEFONU DO PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ

667 357 613  - NOWY NR TELEFONU DO PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ !!

 

 

Fax: 58 678 20 13

E-mail dla pacjentów: rejestracja@osrodekzdrowia-luzino.pl 

E-mail dla kontrahentów : noz_luzino@interia.pl


NIP: 588 126 35 63

REGON:191238236

Kębłowo

Klauzula INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Piotr Pelcer, ul. Młyńska 7, 84-242 Luzino, tel: 58 678 20 85, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Grzegorz Wąsacz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel przetwarzania danych

Świadczenie usług medycznych

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. c)  oraz art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z  przepisami polskich ustaw z obszaru prawa medycznego, pozostających w związku z celami zdrowotnymi przetwarzania, w szczególności Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Odbiorcy danych

Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej przechowywane są przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

2) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

3) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

4) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

5) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Uprawnienia osoby fizycznej

1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

2. Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO)

3. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)

Część uprawnień nie znajduje zastosowania w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę.

Wnoszenie skarg

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zaś osoba, której dane dotyczą jest zobligowana do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości uzyskania świadczenia.

 

Zasady udzielania świadczeń

Mając na względzie poprawę jakości usług oraz podnoszenie satysfakcji pacjentów przedstawiamy Państwu zasady udzielania świadczeń obowiązujące w Ośrodku Zdrowia w Luzinie: 

• Umawianie na wizytę u lekarza odbywa się w Rejestracji osobiście lub telefonicznie (tel. 58 678 2013 lub 678 2085). W pierwszej kolejności proponowany jest najbliższy wolny termin. Umawiamy pacjentów na konkretny termin, jednak wyznaczone godziny wizyt są godzinami przybliżonymi z uwagi na trudny do oszacowania czas wizyty. 

• Możliwa jest również rejestracja za pośrednictwem strony internetowej: www.osrodekzdrowia-luzino.pl

• Lekarz nie może przyjąć pacjenta bez wcześniejszej rejestracji.

• Przed wizytą u lekarza sprawdzane są, za pomocą systemu eWUŚ, uprawnienia pacjenta do bezpłatnych świadczeń. Pacjent jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.

• Podczas jednej, wcześniej umówionej wizyty, nie ma możliwości załatwiania dodatkowo spraw innych członków rodziny. Taki zamiar wymaga wcześniejszego zgłoszenia w Rejestracji.

• Pacjenci wcześniej niezarejestrowani, a wymagający porady lekarskiej w danym dniu, będą przyjęci przez lekarza wskazanego w Rejestracji. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci umówieni na konkretne godziny.

• W stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia pacjent będzie przyjęty bez kolejki przez lekarza wskazanego w Rejestracji.

• Wizyty domowe realizowane są codziennie wg harmonogramu pracy lekarzy. Decyzję o wizycie domowej podejmuje lekarz. Zgłaszanie wizyt odbywa się w Rejestracji osobiście lub telefonicznie. W stanach zagrożenia życia należy wezwać służby ratunkowe tel. 999, 112.

• Przedłużanie recept jest możliwe w trakcie wizyty u lekarza lub po przekazaniu Rejestracji wykazu leków. Leki można przedłużyć na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Wypisane recepty można odebrać następnego dnia po godzinie 15.00.

• Wyniki badań i recepty mogą odebrać osoby pisemnie upoważnione przez pacjenta, po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

• Na życzenie pacjenta wykonujemy odpłatnie kopie dokumentacji medycznej – można je odebrać następnego dnia po godzinie 15.00.

• W przypadku konieczności kontynuacji leczenia zleconego przez poradnie specjalistyczne pacjent zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej informacji o zaleceniach lekarza specjalisty.

• Łączenie rozmów telefonicznych z lekarzem jest możliwe tylko w sprawach pilnych i wymaga połączenia przez Rejestrację. Uprasza się pacjentów aby podczas wizyty w gabinecie lekarskim wyciszali telefony komórkowe.

• W godz. od 18.00 do 8.00 oraz w dni wolne pacjenci są przyjmowani w punkcie nocnej obsługi chorych w Szpitalach Pomorskich - Szpital Specjalistyczny w Wejherowie.

• W Ośrodku Zdrowia są pełnione dyżury w soboty w godzinach 9.00-12.00.

• W soboty dyżurne pobieramy krew i inne materiały biologiczne do badań laboratoryjnych w godzinach 8.00-9.00 za opłatą w wysokości 5 zł. 

• Personel dyżurny nie ma uprawnień do wydawania wyników badań    laboratoryjnych oraz wcześniej wypisanych recept.

 

Jak zostać pacjentem

Każdy kto chce zostać podopiecznym Ośrodka Zdrowia w Luzinie musi złożyć podpis na deklaracji wyboru lekarza poz, pielęgniarki środowiskowej i położnej środowiskowej (ostatnie dotyczy niemowląt do drugiego miesiąca życia i kobiet).

 

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu http://osrodekzdrowia-luzino.pl

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Jak do nas trafić?