Poradnia Medycyny Pracy

W Poradni Medycyny Pracy naszym celem jest ochrona zdrowia pracowników przed zagrożeniami powodowanymi przez ich środowisko pracy. W związku z tym wykonujemy badania, bez których nie mogliby bezpiecznie wykonywać swoich obowiązków – są to m.in. badania wstępne, okresowe i kontrolne. Oprócz nich przeprowadzamy także badania dla osób mających zamiar pracować na wysokościach i w warunkach narażających na hałas.

Zapraszamy do współpracy wszystkich pracodawców, przypominając tym samym, że zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. O służbie Medycyny Pracy, każdy pracodawca ma obowiązek skierować zatrudnionych pracowników na badania wstępne, okresowe i kontrolne. Jako Poradnia Medycyny Pracy oferujemy kompleksową opiekę zarówno dla przedsiębiorstw, jak i osób indywidualnych.

W zakresie medycyny pracy wykonujemy konsultacje specjalistyczne, wizytujemy stanowiska pracy i badamy studentów i uczniów. Oferujemy konsultacje z laryngologiem, okulistą i wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych. Ponadto, obsługujemy kandydatów na kierowców i kierowców i wydajemy badania lekarskie na prawo jazdy. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i wykonanie powierzonych nam zadań w ustalonym terminie.

Badania laboratoryjne i RTG oraz orzeczenia są wykonywane na miejscu przez wykwalifikowany personel.