Medycyna pracy:

* Lek. med. Leszek Kaczmarek – cały zakres medycyny pracy łącznie z prawem jazdy zawodowym

przyjęci: wtorki 11.00-12.00 i  piątki od 8.00 do ostatniego umówionego wcześniej pracownika (obowiązuje wcześniejsza rejestracja)

* Lek. med. Piotr Pelcer – książeczki sanepid, orzeczenia o zdolności do kierowania pojazdami i przedłużanie praw jazdy

przyjęcia wtorki 17.00-17.30, w inne dni na zapytanie

 

Wszelkie informacje oraz możliwość umówienia się na wizytę:

(poniedziałek-piątek w godzinach 08.00-13.00)

pani Iwona Galant

tel. 58 678 20 85 lub 58 678 20 13 wew 33


Poradnia Medycyny Pracy

W ramach poradni medycyny pracy świadczymy profilaktyczną opiekę medyczną zgodnie z zapisami ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27.06.1997 r. – Dz. U. z 1997r. Nr 96 poz 593.

Na podstawie skierowań pracodawców wykonujemy badania medycyny pracy i wydajemy orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych na określonym stanowisku pracy.

Badania profilaktyczne obejmują:

 • Badania wstępne wykonywane przed rozpoczęciem pracy.
 • Badania okresowe pracującego na danym stanowisku.
 • Badania kontrolne pracownika, które muszą być wykonane przed ponownym rozpoczęciem pracy przez każdego pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni

Skierowanie na badania profilaktyczne

Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę. Jest to dokument przechowywany w dokumentacji medycznej pacjenta, informuje on o narażeniach i czynnikach szkodliwych, występujących na stanowisku pracy.
Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno:

 • być czytelne,
 • zawierać dane: nazwisko, imię, pesel, adres,
 • zawierać wszystkie dane i informacje o stanowisku pracy pracownika,
 • być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM ) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania .

  Przebieg badań profilaktycznych:

 • pracownik po otrzymaniu skierowania od pracodawcy umawia się osobiście lub telefonicznie na badania i wizytę ( należy posiadać wypełniony formularz, zawarte w nim informacje: rodzaj stanowiska pracy, narażenia i czynniki szkodliwe pozwalają na ustalenie rodzaju badań i terminu wizyty)
 • w dniu badania należy zgłosić się z oryginałem skierowania oraz wynikami badań
 • po zakończeniu badania profilaktycznego lekarz wystawia dwa egzemplarze zaświadczenia, jeden dla pracownika, jeden dla pracodawcy. Zaświadczenie orzeka o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.