Orzeczenia o przydatności do kierowania pojazdami

Zapraszamy kandydatów na kierowców, którzy chcą uzyskać prawo jazdy i kierowców, którym kończy się ważność prawa jazdy – do jego odnowienia. Badania wykonuje dr Piotr Pelcer we wtorki lub w inne dni po uprzednim telefonicznym umówieniu się z lekarzem pod numerem 601 662 772.