Orzeczenia o przydatności do kierowania pojazdami

Zapraszamy kandydatów na kierowców, którzy chcą uzyskać prawo jazdy i kierowców, którym kończy się ważność prawa jazdy – do jego odnowienia. Badania wykonuje dr Piotr Pelcer we wtorki lub w inne dni po uprzednim telefonicznym umówieniu się z lekarzem pod numerem 601 662 772. Zapraszamy do poznania oferty zakładu opieki medycznej z zakresu medycyny sportowej.

Badania lekarskie na prawo jazdy

Wykonujemy kompleksowe badania lekarskie na prawo jazdy. Do wzięcia w nim udziału zobowiązani są nie tylko kandydaci na prawo jazdy, ale i osoby, którym kończy się ważność dokumentu. Co więcej, w badaniu lekarskim na prawo jazdy muszą wziąć udział także kierowcy zajmujący się przewozem osób i rzeczy, taksówkarze, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych i kierowcy aut sportowych. Badania odbywają się we wtorki i przeprowadza je dr Piotr Pelcer – rezerwacja innego terminu jest możliwa po wcześniejszym ustaleniu go z lekarzem (nr 601-662-772). Kierowców zawodowych bada w piątki dr Kaczmarek, po wcześniejszym umówieniu się.

Badanie lekarskie na prawo jazdy nie wymaga wcześniejszego przygotowania. Osoba biorąca w nim udział powinna mieć ze sobą dokument tożsamości z numerem PESEL i zdjęciem albo paszport czy kartę pobytu. W przypadku osób z wadą słuchu konieczne jest, by zabrały ze sobą aparat słuchowy; pacjenci z wadą wzroku powinni mieć ze sobą okulary lub soczewki. Jeżeli celem badania jest przedłużenie terminu ważności dokumentu, należy przynieść poprzednie prawo jazdy lub przynajmniej wiedzieć, w którym roku zostało wydane.

Jak wygląda badanie lekarskie na prawo jazdy?

Przebieg badania lekarskiego na prawo jazdy zależy od kategorii, o którą ubiega się kandydat. Jednak celem każdego z nich jest ogólna ocena stanu zdrowia pacjenta. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu pracujących w ośrodku specjalistów całość nie powinna potrwać dłużej niż kilkanaście minut. Podczas badania wykonywane są pomiary cukru i ciśnienia oraz badanie wzroku. Lekarz sprawdza również układ oddechowy kandydata i parametry takie jak równowaga.

Po zakończeniu badania lekarskiego na prawo jazdy kandydat otrzymuje orzeczenie. W niektórych przypadkach mogą pojawić się dodatkowe adnotacje i kody. Zazwyczaj otrzymują je osoby z wadami wzroku. Np. kod 01.06 – kandydat powinien w trakcie jazdy zakładać okulary lub soczewki kontaktowe; kod 01.01 – kandydat nie może kierować bez okularów; kod 01.02 – kandydat może jeździć wyłącznie soczewkach kontaktowych. Warto pamiętać, że w przypadku kodów 01.01 i 01.02 nie można wymiennie traktować okularów i soczewek!

Co dyskwalifikuje kandydata podczas badania lekarskiego na prawo jazdy?

Pozytywnego wyniku podczas badania lekarskiego nie otrzyma osoba uzależniona od alkoholu. Wbrew pozorom o prawo jazdy może ubiegać się kandydat z dużą wadą wzroku. Niemniej jednak wspomniana wada zostanie uwzględniona przez lekarza orzecznika w oświadczeniu. Mimo to nie będzie to czynnik dyskwalifikujący w ubieganiu się o możliwość prowadzenia pojazdu.