W Ośrodku Zdrowia świadczenia medyczne są sprawowane w oparciu o podział na rodzaje:

Podstawowa opieka zdrowotna.

rejestracja1Usługi w tym rodzaju realizowane są przez doświadczony personel, cieszący się dużym uznaniem wśród pacjentów. Lekarze i pielęgniarki stale podnoszą swoje kwalifikacje na kursach i szkoleniach. Uczestniczą w sympozjach i zjazdach naukowych, które najczęściej odbywają się popołudniami lub w weekendy.
Pion podstawowej opieki medycznej dzieli się na trzy działy:

  • opieki nad dziećmi ( z podziałem na część dla dzieci zdrowych i chorych),
  • internistyczny,
  • medycyny rodzinnej.

rejestracja2W jego ramach posiadamy sześć gabinetów badań lekarskich, punkt szczepień ochronnych i gabinet zabiegowy. Wszystkie gabinety są czynne w godzinach rannych tj. od 7.30 do popołudniowych, tj. do 18.00. Dla pacjentów, którzy nie wymagają pilnej interwencji lekarskiej istnieje możliwość zapisania się do wybranych lekarzy na określoną godzinę w innym dniu, z wyprzedzeniem nawet do tygodnia.
W gabinecie zabiegowym pobierane są materiały do badań diagnostycznych (krew, mocz, kał, wymazy) codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-9.00.
W punkcie szczepień wykonujemy szczepienia dzieci i młodzieży zgodnie z kalendarzem szczepień oraz na życzenie chorego -dodatkowe, zalecane przez ekspertów ale nierefundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tam również są dokonywane bilanse zdrowia dzieci w wieku 2, 4, 6, 10, 15, 18 lat oraz badania międzybilansowe, które mają na celu określić prawidłowość rozwoju dzieci.

W naszym Ośrodku troska o stan zdrowia podopiecznych rozpoczyna się od najwcześniejszych chwil po urodzeniu. Jako jedni z nielicznych wykonujemy patronaże lekarskie, położnicze i pielęgniarskie u naszych pacjentów, także tych ledwo narodzonych. Pierwszy kontakt z wykwalifikowanym personelem służby zdrowia ma na celu pomoc matkom-położnicom a także ojcom dzieci w tych pierwszych chwilach obecności w ich życiu noworodka. Trud porodu i połogu, adaptacja do nowych warunków, mnóstwo pytań związanych z karmieniem i pielęgnacją dziecka wymagają specjalnej pomocy z naszej strony. Dlatego po zgłoszeniu w recepcji urodzenia dziecka i i wyborze naszego lekarza, pielęgniarki i położnej

poprzez wypełnienie i podpisanie deklaracji wyboru, następuje wizyta w domu w/w personelu w okresie do 6 tygodni po wyjściu ze szpitala.

dzieciecyKolejne wizyty związane ze szczepieniami i bilansami wykonywane są w poradni dzieci zdrowych. Co ważne…nie dochodzi do kontaktu dzieci zdrowych z chorymi z poczekalni na drugiej stronie. Nie ma więc możliwości przeniesienia zakażenia na nasze dziecko przez kontakt z chorymi.
W miarę jak nasze dzieci rosną opiekę medyczna jest przeniesiona na barki pielęgniarek szkolnych.

Ośrodek Zdrowia posiada dwa gabinety medycyny szkolnej. Jeden w szkole podstawowej w Luzinie a drugi w gimnazjum publicznym. Opieką są objęte wszystkie dzieci zaoptowane do ośrodka, także w szkołach, gdzie nie ma gabinetów medycyny szkolnej. Tam w określone dni tygodnia przyjeżdża na umówione wizyty jedna z dwóch pielęgniarek.

Dorośli mają możliwość leczenia się u lekarzy internistów lub rodzinnych w odpowiednich poradniach. W razie konieczności natychmiast wykonujemy pilne badania EKG, a także spirometrię z oceną wyniku. Pacjenci wymagający kontynuacji leczenia w warunkach szpitalnych lub konsultacji specjalistycznych są kierowani do odpowiednich jednostek. W przypadkach wymagających transportu sanitarnego nasz personel przewiezie pacjenta zgodnie ze skierowaniem do najbliższej placówki świadczącej usługi w danym rodzaju.
Pacjenci obłożnie chorzy, wymagający konsultacji lekarskiej, są odwiedzani w ich domach po telefonicznym lub osobistym kontakcie członka rodziny z danym lekarzem. Następnie na zlecenie lekarza pielęgniarka środowiskowa przejmuje opiekę w domu chorego, informując lekarza o postępie leczenia. Świadczy to o kompleksowości i ciągłości leczenia co przyczynia się do szybkiej poprawy stanu zdrowia podopiecznych.

Specjaliści. Świadczenia są sprawowane przez następujące poradnie specjalistyczne:

ginekologiaPoradnia Ginekologiczno-Położnicza oraz Poradnia Neurologiczna mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, zaś Poradnia Okulistyczna, Laryngologiczna i Ortopedyczna działają na zasadach komercyjnych. Powszechnie panująca opinia o trudnościach w dostępie do lekarzy specjalistów u nas nie istnieje. Lekarze przyjmują pacjentów bez długiego oczekiwania. Do ginekologów  obowiązują zapisy, dokonywane  u położnej. Do laryngologa i neurologów zapisy odbywają się w rejestracji Ośrodka. Do okulisty zapisy odbywają się w gabinecie optycznym*. Zaś ortopeda przyjmuje w dniu zgłoszenia wszystkich pacjentów.*

*przyjęcia pacjentów do okulisty, laryngologa i ortopedy na zasadach komercyjnych
W ramach swoich kompetencji lekarze posiadający umowę z NFZ zlecają badania diagnostyczne w oparciu o umowy z podwykonawcami np. szpitalem specjalistycznym w Wejherowie, Zakładem Rentgenowskim „Diagmed” i Laboratorium Analitycznym Diagnostyka. Część badań, zwłaszcza USG i KTG są wykonywane na miejscu na wysokiej klasie sprzęcie medycznym.

Rehabilitacja medyczna

rehabilitacja2Dobrze wyposażony gabinet fizykoterapii udziela świadczeń w pełnym zakresie wymaganym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Lekarz rehabilitacji, magister rehabilitacji medycznej i technicy stanowią bazę wykonującą szereg zabiegów fizykoterapii. Posiadamy nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny w postaci urządzeń do wytwarzania pola magnetycznego, laseroterapii, bioptronu,  ultradźwięków, prądów interferencyjnych, diadynamiki, jontoforezy i krioterapii. W kinezyterapii wykorzystywany jest UGUL wraz z osprzętem, terapia ruchem i masaże suche.W ostatnim czasie wzbogaciliśmy się o nowy aparat do laseroterapii i rowerek rehabilitacyjny.  Staramy się maksymalnie skracać czas oczekiwania na zabiegi, jednak nawał pacjentów powoduje, że jest to nieuniknione. Niemniej istnieje zasada, że przypadki pilne, najczęściej pourazowe są przyjmowane poza kolejnością.

Stale rosnąca ilość wykonywanych zabiegów świadczy o przydatności zakładu rehabilitacji. Pacjenci, którzy korzystali z usług zakładu rehabilitacji są najlepszą rekomendacją. Warto zauważyć, że nasz zakład świadczy także środowiskowe usługi rehabilitacyjne w domu pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu, którzy nie mogą rehabilitować się w ośrodku w warunkach stacjonarnych.