Zasady udzielania świadczeń

Mając na względzie poprawę jakości usług oraz podnoszenie satysfakcji pacjentów przedstawiamy Państwu zasady udzielania świadczeń obowiązujące w Ośrodku Zdrowia w Luzinie: 

• Umawianie na wizytę u lekarza odbywa się w Rejestracji osobiście lub telefonicznie (tel. 58 678 2013 lub 678 2085). W pierwszej kolejności proponowany jest najbliższy wolny termin. Umawiamy pacjentów na konkretny termin, jednak wyznaczone godziny wizyt są godzinami przybliżonymi z uwagi na trudny do oszacowania czas wizyty. 

• Możliwa jest również rejestracja za pośrednictwem strony internetowej: www.osrodekzdrowia-luzino.pl

• Lekarz nie może przyjąć pacjenta bez wcześniejszej rejestracji.

• Przed wizytą u lekarza sprawdzane są, za pomocą systemu eWUŚ, uprawnienia pacjenta do bezpłatnych świadczeń. Pacjent jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.

• Podczas jednej, wcześniej umówionej wizyty, nie ma możliwości załatwiania dodatkowo spraw innych członków rodziny. Taki zamiar wymaga wcześniejszego zgłoszenia w Rejestracji.

• Pacjenci wcześniej niezarejestrowani, a wymagający porady lekarskiej w danym dniu, będą przyjęci przez lekarza wskazanego w Rejestracji. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci umówieni na konkretne godziny.

• W stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia pacjent będzie przyjęty bez kolejki przez lekarza wskazanego w Rejestracji.

• Wizyty domowe realizowane są codziennie wg harmonogramu pracy lekarzy. Decyzję o wizycie domowej podejmuje lekarz. Zgłaszanie wizyt odbywa się w Rejestracji osobiście lub telefonicznie. W stanach zagrożenia życia należy wezwać służby ratunkowe tel. 999, 112.

• Przedłużanie recept jest możliwe w trakcie wizyty u lekarza lub po przekazaniu Rejestracji wykazu leków. Leki można przedłużyć na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Wypisane recepty można odebrać następnego dnia po godzinie 15.00.

• Wyniki badań i recepty mogą odebrać osoby pisemnie upoważnione przez pacjenta, po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

• Na życzenie pacjenta wykonujemy odpłatnie kopie dokumentacji medycznej – można je odebrać następnego dnia po godzinie 15.00.

• W przypadku konieczności kontynuacji leczenia zleconego przez poradnie specjalistyczne pacjent zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej informacji o zaleceniach lekarza specjalisty.

• Łączenie rozmów telefonicznych z lekarzem jest możliwe tylko w sprawach pilnych i wymaga połączenia przez Rejestrację. Uprasza się pacjentów aby podczas wizyty w gabinecie lekarskim wyciszali telefony komórkowe.

• W godz. od 18.00 do 8.00 oraz w dni wolne pacjenci są przyjmowani w punkcie nocnej obsługi chorych w FALCK w Wejherowie.

• W Ośrodku Zdrowia są pełnione dyżury w soboty w godzinach 9.00-13.00 oraz w niedziele w godzinach 9.00-12.00. 

• W soboty dyżurne pobieramy krew i inne materiały biologiczne do badań laboratoryjnych w godzinach 8.00-9.00 za opłatą w wysokości 5 zł. 

• Personel dyżurny nie ma uprawnień do wydawania wyników badań    laboratoryjnych oraz wcześniej wypisanych recept.