Zasady udzielania świadczeń

Mając na względzie poprawę jakości usług oraz podnoszenie satysfakcji pacjentów przedstawiamy Państwu zasady udzielania świadczeń obowiązujące w Ośrodku Zdrowia w Luzinie: 

 • Umawianie na wizytę u lekarza odbywa się w Rejestracji osobiście lub telefonicznie (tel. 58 678 20 13, 58 678 20 85, 58 736 20 65 lub 690 803 305). W pierwszej kolejności proponowany jest najbliższy wolny termin. Umawiamy pacjentów na konkretny termin, jednak wyznaczone godziny wizyt są godzinami przybliżonymi z uwagi na trudny do oszacowania czas wizyty. 
 • Możliwa jest również rejestracja za pośrednictwem strony internetowej: www.osrodekzdrowia-luzino.pl
 • Lekarz nie może przyjąć pacjenta bez wcześniejszej rejestracji.
 • Przed wizytą u lekarza sprawdzane są, za pomocą systemu eWUŚ, uprawnienia pacjenta do bezpłatnych świadczeń. Pacjent jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 • Podczas jednej, wcześniej umówionej wizyty, nie ma możliwości załatwiania dodatkowo spraw innych członków rodziny. Taki zamiar wymaga wcześniejszego zgłoszenia w Rejestracji.
 • Pacjenci wcześniej niezarejestrowani, a wymagający porady lekarskiej w danym dniu, będą przyjęci przez lekarza wskazanego w Rejestracji. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci umówieni na konkretne godziny.
 • W stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia pacjent będzie przyjęty bez kolejki przez lekarza wskazanego w Rejestracji.
 • Wizyty domowe realizowane są codziennie wg harmonogramu pracy lekarzy. Decyzję o wizycie domowej podejmuje lekarz. Zgłaszanie wizyt odbywa się w Rejestracji osobiście lub telefonicznie. W stanach zagrożenia życia należy wezwać służby ratunkowe tel. 999, 112.
 • Przedłużanie recept jest możliwe w trakcie wizyty u lekarza lub po przekazaniu Rejestracji wykazu leków. Leki można przedłużyć na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Wypisane recepty można odebrać następnego dnia po godzinie 15.00.
 • Wyniki badań i recepty mogą odebrać osoby pisemnie upoważnione przez pacjenta, po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
 • W przypadku konieczności kontynuacji leczenia zleconego przez poradnie specjalistyczne pacjent zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej informacji o zaleceniach lekarza specjalisty.
 • Łączenie rozmów telefonicznych z lekarzem jest możliwe tylko w sprawach pilnych i wymaga połączenia przez Rejestrację. Uprasza się pacjentów aby podczas wizyty w gabinecie lekarskim wyciszali telefony komórkowe.
 • W godz. od 18.00 do 8.00 oraz w dni wolne pacjenci są przyjmowani w punkcie nocnej obsługi chorych w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie , ul. Jagalskiego 10 tel. 58 572 72 00
 • NFZ  uruchomił TELEPLATFORMĘ  PIERWSZEGO KONTAKTU. Dzwoniąc pod bezpłatny numer

800 137 200 – otrzymasz niezbędną pomoc   medyczną od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00-8.00, w weekendy i święta.