Spirometria – Luzino

W ośrodku zdrowia istnieje możliwość wykonania badania wydolności płuc na spirometrze. Jest to badanie polecane zwłaszcza osobom palącym papierosy, byłym palaczom lub osobom przebywającym w dymie tytoniowym. Badanie jest bezbolesne, polega na zmierzeniu ilości wydychanego powietrza z płuc podczas głębokiego wydechu. Wykonuje je wykwalifikowana pielęgniarka Grażyna Pikron- Bach na zlecenie lekarza, w ramach programu profilaktycznego lub odpłatnie zgodnie z cennikiem. Polecamy. Zapraszamy do poznania oferty zakładu opieki medycznej z zakresu medycyny sportowej i badania lekarskie na prawo jazdy.

 

Spirometry ultradźwiękowe (nowa technologia!)

Spirometr ultradźwiękowy używa do pomiaru różnicę czasów przejścia fal ultradźwiękowych w oparciu o tzw. efekt Dopplera (ultradźwięki – od 16 kHz do 10 GHz).

Fale ultradźwiękowe emitowane są naprzemiennie pomiędzy dwoma czujnikami pomiarowymi. W przypadku braku przepływu gazu czasy przejścia fal ultradźwiękowych są jednakowe w obu kierunkach. Gdy fala ultradźwiękowa rozchodzi się przeciwnie do kierunku płynącego gazu, potrzebuje więcej czasu do pokonania swej drogi niż gdy rozchodzi się w kierunku zgodnym z ruchem gazu. Mierzona różnica czasów przejścia ultradźwięków jest proporcjonalna do prędkości gazu w spirecie. Po uwzględnieniu profilu i pola przekroju poprzecznego spirety elektronika aparatu oblicza objętość strumienia przepływającego powietrza.
Rewolucyjna metoda pomiaru ultradźwiękowego wykorzystywana jest w jedynym tego typu spirometrze w Polsce – EasyOne szwajcarskiej firmy (firma współpracuje z NASA).

Ponieważ do pomiaru przepływu gazu spirometr EasyOne nie używa żadnych mechanicznych czujników, czasochłonne kalibracje nie muszą być przeprowadzane!

Objętościową pompą kalibracyjną można jedynie sprawdzić poprawność wskazań tego urządzenia co 2 -3 lata (wg. zaleceń producenta), ale z reguły nie ma takiej konieczności. Co więcej, EasyOne jest niewrażliwy na zmianę ciśnienia atmosferycznego, wilgotności oraz temperatury otoczenia lub powietrza wydychanego!

Ustnik oraz głowica – spireta spirometru ultradźwiękowego EasyOne są wolne od jakichkolwiek przegród. Przepływające powietrze z wydechu czy wdechu nie napotyka na żadne bariery w postaci sit itp. Nie występują w niej tak duże opory przepływów jak w przypadku innych spirometrów. W związku z tym głowica może być znacznie mniejszej średnicy w porównaniu do wszystkich pozostałych spotykanych na rynku światowym spirometrów.