Badania na prawo jazdy - Wejherowo, Lębork

Orzeczenia o przydatności do kierowania pojazdami

Zapraszamy kandydatów na kierowców, którzy chcą uzyskać prawo jazdy i kierowców, którym kończy się ważność prawa jazdy – do jego odnowienia. Badania wykonuje dr Piotr Pelcer we wtorki lub w inne dni po uprzednim telefonicznym umówieniu się z lekarzem pod numerem 601 662 772. Do skorzystania ze świadczonych przez nas usług wykonywania badań na prawo jazdy zapraszamy kierowców z Wejherowa, Lęborka, a także innych miast. Zachęcamy Państwa do poznania oferty zakładu opieki medycznej z zakresu medycyny sportowej.

Badania lekarskie na prawo jazdy

Wykonujemy kompleksowe badania lekarskie na prawo jazdy. Do wzięcia w nim udziału zobowiązani są nie tylko kandydaci na prawo jazdy, ale i osoby, którym kończy się ważność dokumentu. Co więcej, w badaniu lekarskim na prawo jazdy muszą wziąć udział także kierowcy zajmujący się przewozem osób i rzeczy, taksówkarze, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych i kierowcy aut sportowych. Badania odbywają się we wtorki i przeprowadza je dr Piotr Pelcer – rezerwacja innego terminu jest możliwa po wcześniejszym ustaleniu go z lekarzem (nr 601-662-772). Kierowców zawodowych bada w piątki dr Kaczmarek, po wcześniejszym umówieniu się.

Badanie lekarskie na prawo jazdy nie wymaga wcześniejszego przygotowania. Osoba biorąca w nim udział powinna mieć ze sobą dokument tożsamości z numerem PESEL i zdjęciem albo paszport czy kartę pobytu. W przypadku osób z wadą słuchu konieczne jest, by zabrały ze sobą aparat słuchowy; pacjenci z wadą wzroku powinni mieć ze sobą okulary lub soczewki. Jeżeli celem badania jest przedłużenie terminu ważności dokumentu, należy przynieść poprzednie prawo jazdy lub przynajmniej wiedzieć, w którym roku zostało wydane.

Jak wygląda badanie na prawo jazdy?

Przebieg badania lekarskiego na prawo jazdy zależy od kategorii, o którą ubiega się kandydat. Jednak celem każdego z nich jest ogólna ocena stanu zdrowia pacjenta. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu pracujących w ośrodku specjalistów całość nie powinna potrwać dłużej niż kilkanaście minut. Podczas badania wykonywane są pomiary cukru i ciśnienia oraz badanie wzroku. Lekarz sprawdza również układ oddechowy kandydata i parametry takie jak równowaga.

Po zakończeniu badania lekarskiego na prawo jazdy kandydat otrzymuje orzeczenie. W niektórych przypadkach mogą pojawić się dodatkowe adnotacje i kody. Zazwyczaj otrzymują je osoby z wadami wzroku. Np. kod 01.06 – kandydat powinien w trakcie jazdy zakładać okulary lub soczewki kontaktowe; kod 01.01 – kandydat nie może kierować bez okularów; kod 01.02 – kandydat może jeździć wyłącznie soczewkach kontaktowych. Warto pamiętać, że w przypadku kodów 01.01 i 01.02 nie można wymiennie traktować okularów i soczewek!

Co dyskwalifikuje kandydata podczas badania lekarskiego na prawo jazdy?

Pozytywnego wyniku podczas badania lekarskiego nie otrzyma osoba uzależniona od alkoholu oraz substancji psychoaktywnych. Niektóre schorzenia, szczególnie te związane z układem nerwowym, wzrokiem czy układem ruchu, mogą negatywnie wpłynąć na umiejętności kierowania pojazdem. Nie zawsze jednak ich występowanie oznacza, brak możliwości wydania prawa jazdy. W przypadku występowania niektórych jednostek chorobowych, przed wystawieniem orzeczenia lekarskiego o zdolności do prowadzenia pojazdów, konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań na prawo jazdy. Wśród nich można wymienić między innymi badania neurologiczne, psychiatryczne, okulistyczne czy kardiologiczne. Badania neurologiczne mają na celu ocenę funkcjonowania układu nerwowego i wykluczenie ewentualnych zaburzeń mogących wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów. Mogą zostać zlecone w przypadku osób z przewlekłymi chorobami neurologicznymi, takimi jak padaczka czy stwardnienie rozsiane.

Badania psychiatryczne mają na celu ocenę zdolności psychicznych kandydata do udziału w ruchu drogowym. Mogą być wykonywane u osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnieniami czy z przeszłością hospitalizacji w placówkach psychiatrycznych. Badania okulistyczne są konieczne dla osób z niektórymi schorzeniami wzroku, takimi jak jaskra, zaćma czy wysokie wady refrakcji. Celem tych badań jest ocena jakości wzroku oraz właściwego funkcjonowania narządu wzroku podczas kierowania pojazdem. Badania kardiologiczne mogą być wymagane u osób z chorobami serca oraz układu krążenia, które mogą stanowić zagrożenie podczas jazdy. Przykładem takich schorzeń są arytmie, niewydolność serca czy choroba niedokrwienna serca.

Wbrew pozorom o prawo jazdy może ubiegać się kandydat z dużą wadą wzroku. Niemniej jednak wspomniana wada zostanie uwzględniona przez lekarza orzecznika w oświadczeniu. Mimo to nie będzie to czynnik dyskwalifikujący w ubieganiu się o możliwość prowadzenia pojazdu.

Jak długo ważne są badania na prawo jazdy?

Badania na prawo jazdy są ważne tyle co sam dokument. Według aktualnych przepisów okres ważności wynosi 15 lat. Dotyczy to jednak wyłącznie kierowców posiadających prawo jazdy w kategorii B, B1, B+E, A, A1, A2, AM oraz T, którzy dodatkowo nie wykazują żadnych problemów ze zdrowiem. Prawa jazdy (w tym również badania lekarskie) w kategorii C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D+E i D1+E ważne są przez 5 lat. W niektórych przypadkach np. u kierowców posiadających wadę wzroku ważność prawa jazdy i badań lekarskich może ulec znacznemu skróceniu.

Oprócz wyrabiania prawa jazdy oraz jego odnawiania, badania lekarskie należy powtórzyć w momencie odzyskania prawa jazdy po jego zatrzymaniu, bez względu na przyczynę utraty dokumentu. Wówczas skierowanie na badania wydaje starosta, a kierowca na dostarczenie wyników ma 3 miesiące. Po utracie prawa jazdy kierowca musi przejść badanie ogólne oraz badanie psychologiczne. Jeśli utrata dokumentu nastąpiła w wyniku prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, należy wykonać także badanie moczu i krwi.