NZOZ Medycyna rodzinna

Świadczymy usługi w zakresie medycyny rodzinnej. Zajmujemy się profilaktyką zdrowotną, a także diagnozowaniem i leczeniem chorób. Obejmujemy kompleksową opieką zarówno dzieci, jak i dorosłych. Do naszej poradni medycyny rodzinnej w Luzinie mogą zgłosić się nie tylko osoby odczuwające konkretne dolegliwości lub ogólne pogorszenie się ich zdrowia, ale również osoby potrzebujące skonsultować z lekarzem wszystko to, co dotyczy zdrowego trybu życia. Do lekarza rodzinnego warto uczęszczać regularnie, przynajmniej raz w roku, w celu ogólnej kontroli stanu zdrowia, nawet jeśli nic nie wskazuje na jego pogorszenie.

Celem medycyny rodzinnej jest dbanie o właściwą kondycję fizyczną i psychiczną pacjentów poprzez stosowanie odpowiedniej profilaktyki i leczenie najczęstszych dolegliwości. Pacjenci odwiedzający naszą poradnię mogą liczyć na dokładną analizę ich aktualnego stanu zdrowia. Na wizycie zapoznajemy się z historią chorobową pacjenta i jego rodziny, a także przeprowadzamy szczegółowy wywiad, który umożliwia nam sformułowanie wstępnej diagnozy i skierowanie pacjenta na kolejne badania.

Jakie badania może zlecić lekarz rodzinny?

Lekarz rodzinny, zwany również lekarzem medycyny ogólnej, jest pierwszym kontaktem pacjenta z systemem ochrony zdrowia. Jego zadaniem jest diagnoza i leczenie chorób o różnorodnym charakterze, zarówno przewlekłych, jak i ostrych. W praktyce stanowi to szerokie spektrum badań diagnostycznych, które lekarz rodzinny może zlecić w celu postawienia właściwej diagnozy i wdrożenia odpowiedniego leczenia. W celu postawienia diagnozy lekarz rodzinny może wypisać skierowanie na różne badania, których wykonanie pozwoli ocenić stan zdrowia pacjenta. Do badań tych zaliczamy laboratoryjne badanie krwi, badanie kału oraz badanie moczu. Wykonane morfologii krwi pozwala na ocenę stanu układu krwionośnego oraz wykrycie ewentualnych niedoborów składników krwi, takich jak hemoglobina czy białka osocza. W ramach naszego NZOZ medycyny rodzinnej możemy zlecić również niektóre badania RTG, np. klatki piersiowej. W razie konieczności kierujemy pacjenta także na badanie USG jamy brzusznej. Ultrasonografia, zwana potocznie USG, to nieinwazyjne badanie wykorzystujące fale ultradźwiękowe do oceny wnętrza organizmu. Stosuje się je do diagnostyki chorób układu mięśniowo-szkieletowego, narządów jamy brzusznej (wątroby, trzustki, śledziony), układu moczowego (nerki, pęcherz) oraz ginekologii i położnictwa. W przypadku, gdy stan zdrowia wymaga konsultacji odpowiedniego specjalisty, wypisujemy skierowanie do lekarza, który poprowadzi dalsze badania i zajmie się leczeniem specjalistycznym.

Wśród specjalistycznych badań, jakie może zlecić lekarz NZOZ medycyny rodzinnej są także EKG, spirometria oraz badania endoskopowe. Elektrokardiogram (EKG) to nieinwazyjne badanie oceniające pracę serca poprzez rejestrowanie jego aktywności elektrycznej. Jest ono podstawowym narzędziem diagnostycznym w przypadku podejrzenia schorzeń serca, takich jak arytmie, choroba niedokrwienna czy niewydolność serca. Z kolei spirometria to badanie oceniające funkcje płuc, które pozwala na wykrycie przewlekłych chorób układu oddechowego, takich jak astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Polega ono na mierzeniu objętości powietrza wdychanego i wydychanego przez pacjenta przy różnych próbach oddechowych. Lekarz rodzinny może skierować pacjenta na spirometrię w przypadku podejrzenia zaburzeń funkcji płuc lub w celu monitorowania skuteczności leczenia. W przypadku podejrzenia chorób przewodu pokarmowego, lekarz rodzinny może skierować pacjenta na badania endoskopowe, takie jak gastroskopia czy kolonoskopia. Są to inwazyjne badania polegające na wprowadzeniu cienkowarstwowej rurki z kamerą do wnętrza organizmu w celu oceny stanu błony śluzowej przewodu pokarmowego. Gastroskopia stosowana jest w diagnostyce chorób żołądka i dwunastnicy, a kolonoskopia umożliwia ocenę stanu jelita grubego.