Badania sportowców Pomorskie – Luzino

Wykonujemy komercyjnie badania sportowców z wyłączeniem sportów ekstremalnych, sportów walki.

Na badania należy zgłosić się z posiadaną dokumentacją medyczną, książeczką sportowca i nowymi badaniami: EKG, morfologia z rozmazem, cukier w surowicy, mocz badanie ogólne. Zapraszamy do poznania oferty badania lekarskie na prawo jazdy. Skierowanie od lekarza poz nie jest wymagane. Do skorzystania z naszych usług zapraszamy mieszkańców województwa pomorskiego i nie tylko.

Medycyna sportowa

Medycyna sportowa to jedna z naszych specjalizacji. Od lat współpracujemy z osobami trenującymi amatorsko. Tego typu badania nie są wyłącznie formalnością. Dzięki nim możliwe jest stwierdzenie, jak organizm sportowca reaguje na wzmożony wysiłek fizyczny. Badania z zakresu medycyny sportowej pozwalają ustalić, czy dany narząd nie jest obciążony – a to pozwala uniknąć wielu poważnych chorób, a nawet i przedwczesnego zgonu. Wykonujemy wszystkie niezbędne badania, które sportowiec musi przejść, by zostać dopuszczonym do udziału w zawodach i treningach.

Badania mają obowiązek wykonać zarówno sportowcy rozpoczynający, jak i już trenujący jeden ze sportów kwalifikowanych, czyli aktywność opartą na współzawodnictwie, prowadzoną przez instytucję np. polski związek sportowy. Niemniej jednak z usług medycyny sportowej może, a nawet i powinna skorzystać każda osoba intensywnie trenująca co najmniej trzy razy w tygodniu.

Aby osiągnąć zamierzone cele oraz uniknąć kontuzji czy przeciążeń, warto zainwestować w badania sportowców przeprowadzane w specjalistycznych ośrodkach. Współpraca z doświadczonymi specjalistami, dostęp do zaawansowanego sprzętu oraz indywidualne podejście do klienta to jedynie niektóre z licznych korzyści płynących z takiej decyzji. Znaczne obciążenie treningowe, jakim są narażeni sportowcy na różnych poziomach zaawansowania, może prowadzić do powstania ukrytych schorzeń lub pogłębiać już istniejące problemy zdrowotne. Nasz ośrodek zajmujący się badaniami sportowców w Pomorskim dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami oraz nowoczesnym sprzętem diagnostycznym, co pozwala na dokładną ocenę funkcji organizmu.

Ponadto, każdy sportowiec jest inny i potrzebuje indywidualnie dostosowanego planu treningowego oraz diety. Dzięki współpracy z naszymi ekspertami w zakresie medycyny sportowej możliwe jest zrozumienie indywidualnych potrzeb organizmu oraz opracowanie optymalnej strategii ćwiczeń i odżywiania. Profesjonalna ocena wyników badań oraz analiza danych biomechanicznych pozwala na wyeliminowanie ewentualnych słabych punktów oraz redukcję ryzyka kontuzji.

Jakie badania sportowców wykonujemy?

Zanim zawodnik zacznie uprawiać sport kwalifikowany, ma obowiązek wykonać szereg badań wstępnych – od ich wyniku będzie zależeć, czy uzyska licencję zawodnika. W ramach medycyny sportowej wykonujemy każde z nich – zaliczają się do nich np. badania EKG, morfologia z rozmazem, cukier w surowicy i ogólne badanie moczu. Badanie EKG pozwala nam ustalić, czy serce sportowca pracuje poprawnie – dzięki EKG możliwe jest wykrycie, chociażby niedokrwienia mięśnia sercowego; morfologia z rozmazem umożliwia przebadanie krwi pod kątem jej składu i budowy.

Kolejnym z ważnych badań medycyny sportowej jest ogólne badanie moczu. Polega ono na przebadaniu cech fizycznych i biochemicznych moczu. Mimo iż jest to proste badanie, to na jego podstawie nasz lekarz sportowy może dogłębnie ocenić stan zdrowia sportowca. Dzięki badaniu specjalista ustali, czy w moczu nie ma niepożądanych substancji takich jak białko, glukoza, osad czy bilirubina.

Ważnym badaniem jest również określenie poziomu cukru we krwi żylnej sportowca. Pozwala ono określić, czy nie zagraża mu cukrzyca.

Jak często powinno się wykonywać badania sportowców?

W przypadku osób uprawiających sporty kwalifikowane częstotliwość oraz zakres badań określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 roku. Według przepisów badania dla sportowców dzieli się na wstępne, okresowe oraz kontrolne.

Badania wstępne należy wykonać jeszcze przed rozpoczęciem uprawiania sportu kwalifikowanego. Mają one na celu sprawdzenie ogólnego stanu zdrowia sportowca i wykazanie braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dziedziny sportu. Badania wstępne są niezbędne do uzyskania licencji zawodnika, uprawniającej do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym.

Badania okresowe odbywają się cyklicznie. Sportowiec po uzyskaniu licencji musi poddawać się poszczególnym badaniom w określonych odstępach czasowych, przedstawionych poniżej:

  • raz na 6 miesięcy – ogólne badanie lekarskie, badanie ortopedyczne oraz antropometria;
  • raz na rok – EKG, badanie moczu, OB, morfologia oraz glukoza;
  • raz na 2 lata – badanie laryngologiczne i badanie okulistyczne.

Badania kontrolne obejmują swoim zakresem badania ogólne, specjalistyczne oraz diagnostyczne. Zawodnicy są zobowiązani wykonywać je po każdej przebytej kontuzji lub urazie nabytym podczas treningów. Badania te mają na celu weryfikację, czy dany sportowiec może wrócić do zawodowego uprawiania sportu bez narażenia swojego zdrowia i życia.

W przypadku osób uprawiających sport amatorsko przepisy nie określają częstotliwości wykonywania badań. Pomimo to, oni również są narażeni na obciążenia poszczególnych narządów. Z tego względu zaleca się osobom tym stosować się do obowiązujących przepisów ogólnych. Tak samo jak sportowcy zawodowi powinni oni wykonywać badania wstępne, okresowe i kontrolne.

Dlaczego warto regularnie wykonywać badania sportowców - Pomorskie?

Regularne badania sportowców pozwalają na wczesne wykrycie ewentualnych problemów zdrowotnych związanych z układem krążenia, układem mięśniowo-szkieletowym czy układem oddechowym. Czasami nawet drobne dolegliwości mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, gdy nie zostaną odpowiednio zdiagnozowane i leczone. Przykładem tego jest nagły zgon sercowy, który może być wywołany przez zaburzenia rytmu serca czy wrodzone wady serca. W tym przypadku, regularne badania kardiologiczne mogą pomóc zapobiec takim tragediom. Badania z zakresu medycyny sportowej pozwalają na naukowe podejście do procesu treningowego, co może przyczynić się do osiągnięcia lepszych rezultatów sportowych. Analiza wyników badań sportowców pozwala na dostosowanie programu treningowego do indywidualnych potrzeb sportowca, uwzględniając jego mocne i słabe strony oraz ewentualne ograniczenia zdrowotne. Dzięki temu możliwe jest opracowanie optymalnego planu treningowego, który sprawi, że osiągnięcie wymarzonego sukcesu będzie łatwiejsze.

Urazy i kontuzje są nieodłącznym elementem życia sportowca. Odpowiedni o dobrane badania medyczne pomagają jednak zminimalizować ryzyko wystąpienia takich problemów zdrowotnych. Badania ortopedyczne, neurologiczne czy diagnostyka obrazowa to tylko niektóre z badań wykonywanych w ramach medycyny sportowej, które mogą pomóc w ocenie stanu układu mięśniowo-szkieletowego oraz wykryciu ewentualnych zagrożeń dla zdrowia sportowca. Kontrola stanu zdrowia pozwala również na odpowiednie dozowanie obciążenia treningowego i stawianie realnych celów sportowych, co zmniejsza ryzyko wystąpienia kontuzji.